Marta Heród
Aplikant Radcowski

tel.:
+48 537 050 115
e-mail:
marta.herod@kancelariaorzel.pl


Specjalizacje:
Prawo telekomunikacyjne,
IP i prawo Internetu,
Ochrona danych osobowych


Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie własności przemysłowej i prawie autorskim.


Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej z zakresu udzielania licencji know – how na przykładzie umów franchisingu.

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie nowych technologii (TMT), prawie własności intelektualnej w tym w szczególności obrotem na tych prawach, e-commerce oraz prawem konkurencji.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, w negocjowaniu i opiniowaniu umów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi międzyoperatorskie oraz w bieżącej obsłudze w zakresie wypełniania obowiązków na rynku regulowanym operatorów telekomunikacyjnych. Doradza także w postępowaniach administracyjnych, w szczególności przed Prezesem UKE i UOKiK, a także w postępowaniach egzekucyjnych.

Interesuje się zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w tym przeciwdziałania stosowaniu polityk cenowych ograniczających konkurencję takich jak dumping cenowy czy zmowa cenowa. Uczestniczka konferencji branżowych małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ISP).

Posługuje się językiem angielskim, w tym Legal English i Business English.