TMT / prawo telekomunikacyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ISP) oraz podmiotów świadczących usługi międzyoperatorskie. Opracowywujemy umowy, regulaminy oraz cenniki świadczenia usług telekomunikacyjnych. Uczestniczymy w negocjacjach umów o dostęp telekomunikacyjny (m.in.: LLU, BSA, dzierżawy włókien światłowodowych), przyłączenia do sieci oraz umów o zapewnienie dostępu do nieruchomości celem zapewnienia świadczenia usług szerokopasmowego Internetu (ze spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi).

Doradzamy w postępowaniach przetargowych na zakup usług telekomunikacyjnych oraz w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego dotyczących w szczególności zinwentaryzowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Reprezentujemy operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach przed Prezesem UKE, Prezesem UOKiK, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed instytucjami wdrażającymi projekty unijne z zakresu innowacji i rozwiązań telekomunikacyjnych. Udzielamy porad w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ).