Prawo geologiczne i górnicze oraz prawo nieruchomości

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa geologicznego i górniczego. Wspieramy naszych klientów już na początku działalności wydobywczej, popierając powstanie i rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tej dziedzinie. Doradzamy naszym klientom w uzyskaniu kluczowych w procesie inwestycyjnym decyzji. Sporządzamy wnioski o koncesję na działalność wydobywczą oraz asystujemy przy ustaleniach lokalizacyjnych, uzyskaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne, uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowujemy dokumentację w związku ze zmianą treści koncesji lub przeniesieniem koncesji na inny rodzaj działalności wydobywczej.

Dzięki dogłębnemu poznaniu i zrozumieniu specyfiki branży, reprezentujemy przedsiębiorców górniczych przed sądami oraz organami admnistracji publicznej we wszelkich sprawach związanych z działalnością wydobywczą.

Świadczone usługi uzupełniamy kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości. Dokonujemy kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz przygotowujemy projekty umów w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości. Negocjujemy i opracowujemy umowy stanowiące podstawę korzystania z nieruchomości, w tym umowy najmu powierzchni, umowy dzierżawy, umowy franczyzowe i inne. Wspieramy klientów w pozyskaniu finansowania realizowanego przedsięwzięcia oraz doradzamy w kwestiach podatkowych związanych z prowadzoną inwestycją.