IP/ e-commerce

Wspieramy branżę e-commerce. Opracowywujemy oraz opiniujemy regulaminy sklepów i serwisów internetowych.

Wspieramy architektów, fotografów, twórców sztuki użytkowej, artystów oraz wykonawców. Projektujemy oraz opiniujemy umowy związane z prawami autorskimi oraz własności przemysłowej (umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia własności praw niemajątkowych).

Projektujemy i analizujemy umowy o wdrożenie systemów IT

Dochodzimy roszczeń w razie naruszenia praw własności intelektualnej. Rejestrujemy znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i domeny internetowe. Monitorujemy kolizyjność znaków i pomagamy w sporach o bezumowne korzystanie z oznaczeń zarejestrowanych. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).