Doradca dla Biznesu

Usługa „Doradca dla Biznesu” jest usługą łączącą bieżącą obsługę prawną z usługami in-house lawyer, stworzoną w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnych przedsiębiorców.

W ramach wskazanej usługi Klient i jego pracownicy uzyskują dostęp do zasobów Kancelarii w czasie rzeczywistym co umożliwia zaangażowanie prawnika do działalności przedsiębiorcy porównywalne z usługami in-house lawyer.

Usługa realizowana jest zdanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz dedykowanych narzędzi informatycznych. Dla każdego klienta dedykowany jest w Kancelarii zespół prawników, których wiedza merytoryczna i zakres specjalizacji najpełniej odpowiada jego potrzebom. Dzięki temu modelowi działania Klient uzyskuje możliwość bieżącego korzystania z pomocy specjalistów – tak jakby siedzieli oni w jego biurze.

Jednocześnie stały model współpracy znacznie upraszcza obsługę prawną, a dedykowani prawnicy zawsze mają pełną wiedzę o profilu działalności Klienta i jego bieżących potrzebach.